Visie, missie & doelstellingen

Visie

Wij verrijken op een unieke en veelzijdige manier het leven en de identiteit van kinderen en ouders met de Nederlandse en Vlaamse taal en cultuur. 

Dit is waar wij voor staan:

 • Thuis voelen
 • Respect
 • Betrokkenheid
 • Stimuleren van zelfstandig denken

Onze kernwaarden, dus hoe wij ons 'gedragen' daarbij zijn:

 • Toewijding
 • Professioneel
 • Inspirerend
 • Verbindend

Missie

In 2016 staan we bekend als een gerespecteerd en kwalitatief hoogwaardige school voor Nederlandse en Vlaamse taal en cultuur, waar betrokken ouders vanzelfsprekend voor kiezen.

Doelstellingen

De doelstellingen voor schooljaar 2015 - 2016 zijn:

 • Invoering nieuwe leermiddelen Voortgezet Onderwijs.
 • Invoering leerlingvolgsysteem Voortgezet Onderwijs.

De doelstellingen van schooljaar 2014 - 2015 waren:

 • Verdere invoering en optimalisering van het digitale leerlingvolgsysteem ParnasSys.
 • Uitbouwen van de invoering van opbrengstgericht werken met behulp van een groepsplan begrijpend lezen en taal/woordenschat.
 • Versterken van de samenwerking met ouders. Door middel van een grotere ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid de samenwerking met ouders als partner versterken. 
 • Het verbeteren van de leerontwikkeling van leerlingen en uitbouwen van cultuuractiviteiten.
 • Houden van een ouderenquête en schoolevaluatie waar vervolgens conclusies uit worden getrokken ter vernieuwing en verbetering van de onderwijskwaliteit en school als geheel.