Schoolgids

De schoolgids is bedoeld om u te informeren over de practische kanten (adressen, schooltijden, roosters, schoolgelden, etc.) van het onderwijs op onze school. Tevens vindt u in deze schoolgids een overzicht van onze plannen, doelstellingen en verbeteringen op korte termijn. Wilt u meer informatie over de doelstellingen, inrichting en organisatie van het onderwijs op onze school, dan verwijzen we u naar het schoolplan van onze school. U kunt een exemplaar hiervan aanvragen bij de directie van de school.

Download schoolgids 2019 - 2020