Schoolgeld

Wanneer u uw kind aanmeldt voor de Nederlandse School Kaapstad, dan betaalt u een eenmalig inschrijfbedrag van ZAR 500 per kind. 

Daarnaast betaalt u jaarlijks schoolgeld wat per halfjaar wordt gefactureerd. Het schoolgeld bedraagt ZAR 3,000 per halfjaar. U ontvangt een factuur in januari en in juli.

Het lesgeld voor tijdelijke leerlingen (leerlingen die korter dan 1 jaar de lessen zullen volgen) bedraagt ZAR 220 per les. Ook is een éénmalig inschrijfgeld verschuldigd ad ZAR 500 per leerling.

Er is ook een privélessenbeleid voor de school. Indien u daarover informatie wilt hebben, neem dan contact op met de school.