Onderwijs

De Nederlandse School Kaapstad is een Nederlandse Taal- en Cultuurschool (NTC). Dit is de meest voorkomende vorm van Nederlands onderwijs in het buitenland en is aanvullend op het lokale of internationale dagonderwijs. Het NTC-onderwijs is bedoeld om een achterstand in de moedertaal te voorkomen en de instroom in het Nederlands onderwijs bij een eventuele terugkeer naar Nederland of België te vergemakkelijken.

NTC-onderwijs

Op de Nederlandse School Kaapstad wordt les gegeven aan kinderen van groep 1 tot en met 8 van het primair onderwijs en aan leerlingen van VO 1 tot en met VO 3 in het voortgezet onderwijs.

In het primair onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen onderbouw (groep 1 t/m 3), middenbouw (groep 4 t/m 6) en bovenbouw (groep 7 en 8). In het voortgezet onderwijs is geen onderscheid tussen onder- en bovenbouw. Wel wordt vanaf VO 3 toegewerkt naar het eindexamen CNaVT: Certificaat Nederlands als Vreemde Taal. Het niveau van de lessen is op vmbo of havo/vwo niveau. 

Taal en cultuur

Op de Nederlandse School Kaapstad krijgen kinderen Nederlandse taalles en daarnaast wordt er ook Nederlands en Vlaams cultuuronderwijs gegeven. Cultuuronderwijs omvat eigenlijk alle aspecten van het Nederlander of Vlaming zijn: naast geschiedenis en topografie, ook (jeugd)cultuur en gebruiken en gewoonten. Alles niveaus krijgen per week twee uur les, maximaal 38 lessen per jaar.