Inschrijfprocedure

De Nederlandse School Kaapstad hanteert de volgende toelatingseisen:

  • Kinderen moeten minimaal 4 jaar zijn om te worden toegelaten.

  • In principe worden slechts kinderen waarvan minimaal één van de ouders een Nederlands of Belgisch paspoort heeft toegelaten.

  • Nieuwe leerlingen worden het hele jaar door, maar bij voorkeur aan het begin van een nieuw kwartaal, toegelaten.

  • Nieuwe leerlingen krijgen 4 weken een proefperiode, de leerling wordt nog niet definitief ingeschreven.

  • Na vier weken vindt er een formele evaluatie plaats waarbij ouders in samenspraak met de leerkracht/directie besluiten of het kind doorgaat met de lessen.

  • Als na deze formele evaluatie wordt besloten om door te gaan met de lessen op de Nederlandse school dan vindt er de inschrijving plaats.

De Nederlandse School Kaapstad onderscheidt de volgende niveaus:

  • Kinderen die tijdelijk in Zuid-Afrika verblijven. Dit zijn in het algemeen kinderen die vlot Nederlands spreken en waarbij Nederlands de moedertaal is. Het onderwijs aan hen is gericht op directe aansluiting bij het onderwijs in Nederland. Dit sluit aan bij NTC-richting 1 in het primaire onderwijs of doel 1 in het voortgezet onderwijs.

  • Kinderen die buiten Nederland of België geboren zijn en/of die al een lange tijd buiten Nederland of België wonen. Deze kinderen zullen thuis Nederlands spreken, maar een andere taal zal dominant zijn. Het onderwijs aan hen is erop gericht om het Nederlands op peil te houden, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland of België. Dit sluit aan bij NTC-richting 2 in het primaire onderwijs of doel 3 in het voortgezet onderwijs.

  • Kinderen die het Nederlands als een vreemde taal spreken en waarvan geen van beide ouders thuis het Nederlands regelmatig gebruikt. Dit sluit aan bij NTC-richting 3 in het primaire onderwijs. Kinderen op dit niveau worden pas na overleg met directie, bestuur en docenten toegelaten.

In alle gevallen geldt dat de Nederlandse School Kaapstad uiteindelijk bepaalt of een kind wordt toegelaten op de school. 

Intakegesprek

 Heeft u interesse om uw kind bij de Nederlandse School Kaapstad aan te melden? Dan nodigen wij u en uw kind van harte uit voor een intakegesprek met de directeur/ onderwijscoördinator en eventueel de betrokken leerkracht. Tijdens het gesprek proberen wij een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw kind en vooral ook van zijn of haar niveau van de Nederlandse taal. Soms zijn aanvullende toetsen noodzakelijk om een scherp beeld van het taalniveau van het kind te krijgen.

Vervolgens kan uw kind de proeflessen bijwonen om te bekijken of de lessen aansluiten bij uw verwachtingen en de verwachtingen van uw kind.

Leidt dit alles tot een positief beeld, dan bespreken wij uw concrete verwachtingen van het onderwijs bij de Nederlandse School Kaapstad en wordt bekeken hoe wij daaraan kunnen voldoen. Die verwachtingen worden vastgelegd op het inschrijfformulier.