Groepen

Op de Nederlandse School Kaapstad wordt er in het schooljaar 2017-2018 les gegeven in vier klassen in Mowbray: 

  • groep 1 / 2
  • groep 3 / 4
  • groep 5 - 8
  • Voortgezet Onderwijs 1, 2 en 3

In Noordhoek wordt er les gegeven in twee klassen: 

  • groep 1 / 2 / 3a
  • groep 3b en 4

Door in het PO meerdere niveaus in een groep te plaatsen wordt het aantal leerlingen per groep groot genoeg om meer interactie met de groep en met elkaar mogelijk te maken. De leerkracht houdt in de lesplannen rekening met het niveauverschil binnen de groep. Daarbij ontwikkelen de leerkrachten per leerling ook een individueel ontwikkelingsplan.