Examenmogelijkheden

Een groot gedeelte van de ouders wil voor hun kind(eren) de mogelijkheid openhouden om in de toekomst in Nederland te kunnen studeren. Studeren in Nederland is in veel gevallen goedkoper en kinderen met de Nederlandse nationaliteit hebben, ongeacht hun huidige woonplaats, dezelfde voordelen als leerlingen woonachtig in Nederland. Er zijn verschillende diploma's en certificaten die in het buitenland behaald kunnen worden, waarmee het kind een vervolgstudie in Nederland op HBO of universitair niveau kan volgen.

De Nederlandse School Kaapstad biedt de volgende (voorbereiding op) examens aan:

  • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal van de Universiteit van Leuven, in samenwerking met de Taalunie. Voor dit certificaat bestaan verschillende profielen/niveaus.
  • IB Dutch language A. Leerlingen worden vanaf VO 4 doorverwezen naar het 'self taught program'. Leerlingen die op de International school of Hout Bay zitten, kunnen dit programma daar volgen. Overige leerlingen kunnen de hulp inschakelen van professionele begeleiding.

Om een van bovenstaande certificaten te behalen, moet het kind een examen afleggen. Het behalen van een (eind)examen heeft, naast het toekomstperspectief in Nederland, ook als voordeel dat de leerling in het voortgezet onderwijs meer motivatie zal hebben om de lessen te blijven volgen en het opgegeven huiswerk te maken.